Què fem?

Visió

L’entitat que inspira l’excel•lència en la gestió i
els valors de l’esport, dels Dirigents de l’Esport de Catalunya.

Missió

Generar un espai intern d’identitat i cohesió dels dirigents de l’esport de Catalunya, que els doti de les millors eines per desenvolupar la seva funció i capacitat d’influència en la societat.

Espai de formació

Des de l’ACDE els dotem de les eines formatives que els permetin prendre les millors decisions en cada moment i situació.

Espai de pertinença

Generem indentitat i sentiment de formar part d’un determinat col·lectiu social: orgull de ser dirigent de l’esport català.

Espais de relació global

Els nostres dirigents de l’esport, i també entre ells i les d’altres països del món.

Entitats col·laboradores