Què hem de fer en el futur si ens en sortim d'aquesta?

Avui, divendres 11 de desembre de 2020, ha tingut lloc el segon Cafè Colet “Matinals de
desenvolupament directiu de l’ACDE” de la temporada 2020-2021, un webinar sobre “Què hem de fer en el futur si ens en sortim d’aquesta?” a càrrec de 3 convidats que formaven part
de la taula rodona:
Josep Monràs, Alcalde i regidor d’Esports de Mollet del Vallés. Vicepresident dels consells esportius de Catalunya, Membre de la comissió d’esports de la federació espanyola de
municipis i províncies.
Mònica Bosch, Presidenta Federació Catalana d’Esports d’Hivern, dues vegades esportista olímpica.
Josep Viladot, CEO Holmes Place España. President Gestiona, Associació Catalana de Gestors de centres esportius públics. Padró fundador d’Espanya Activa.


El webinar ha estat moderat per la Dra. Magda Cayón (Doctora en Administració d’Empreses per la UAB), i ha comptat amb la presència de Sr. Pere Sust i Sagau (President de l’ACDE), el Dr. Joan Anton Camuñas (Vicepresident de l’ACDE) i el Dr. Xavier M Triadó Ivern – Director of
Institute of Professional Development -Institut de Ciències de l’;Educació en Universitat de Barcelona i Director del Màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives.


L’objectiu d’aquest segon Cafè Colet era el de poder compartir amb els participants quins són
els principals canvis estratègics que visualitzem en el futur en tres àmbits diferents: privat,
públic i associatiu. Les principals conclusions ha estat les següents:


1. L’activitat física i l’esport és molt important per la salut i de fet hauria de ser considerada com a cinquena pota del benestar social, és a dir com un bé essencial.
Això hauria de traduir-se en canvis de normativa i de legislació. Per exemple, regular desgravacions fiscals a les persones físiques per fer esport i a les empreses per fomentar l’esport entre els seus treballadors. Però s’ha d’estudiar bé ja que si reduïm els ingressos públics podem estar reduint la possibilitat d’inversions o despeses públiques.


2. En el futur hem d’apostar per la omnicanalitat, és a dir, oferta esportiva en diferents
canals, presencial (indoor), online, outdoor, etc, sempre pensant en donar valor afegit
a l’usuari. Són moments que se’n demana ser imaginatius, innovadors i creatius per tal
de ser molt flexibles per adaptar-nos a les situacions canviants. També ens hem de
plantejar analitzar acuradament com estem utilitzant els nostres espais i les nostres
instal·lacions, que en molts casos estan infrautilitzats. Al final, totes aquestes solucions
no serien despeses, sinó inversions per tal de tenir menys despesa sanitària. En relació
això, notem una manca d’estudis científics seriosos que donin arguments vàlids a
posicionar l’activitat física com un be essencial.


3. Finalment, és bastant evident que no tenim recursos per fer front a tot els canvis que
esdevindran, per tant és necessari un canvi estratègic més genèric per poder anar
revertint aquesta situació i fer efectiu el canvi de paradigma que s’està produint.
Aquests canvis no només han de venir per la via de la normativa i legislació, sinó que el sector s’ha de professionalitzar de forma clara i evident. En altres àmbits, com per
exemple l’educatiu, no es discuteix que ha d’estar al càrrec de professionals, però,
¿per què no és evident en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport?
Una evidència molt clara de la situació actual, és que hem de col·laborar entre tots els àmbits
(nacionals, internacionals, clubs, federacions, administracions públiques, etc.) per tal de fer front col·lectivament al canvi de paradigma que tenim davant, deixant de banda el egos
personals i posant-los al servei dels altres.


Només ens queda desitjar-vos molt bones festes a tots i a totes en aquests moments singulars.
Cuidem-nos!