ACDE

Els dirigents esportius donada la seva peculiar col·laboració en la majoria dels casos en situació de activitat amateur i compaginada amb la vessant professional, al finalitzar les seves activitats per raons diverses (Canvi de junta, temes professionals, etc.) sovint, queden desvinculat del entorn esportiu en el que havien fet una important aportació personal.

Actualment, la situació de les entitats en la que majoritàriament l’aportació dels dirigents és sense ànim de lucre, estan patint una situació que es podria definir de persecució per part dels òrgans de control de l’estat amb inspeccions d’hisenda, de la seguretat social, etc.

Aquesta situació ens porta a un moment de desencís envers el nostre futur.

l’ACDE pretén aportar el màxim de llum sobre les sortides reals tant dels dirigents com de les entitats que gestionen i defensar dins de les nostres possibilitats els interessos comuns.

amb el suport de: