VISIÓ DE L' ACDE

L’entitat que inspira l’excel·lència en la gestió i els valors de l’esport, dels dirigents de l’esport de Catalunya.

MISSIÓ DE L' ACDE

Generar un espai intern d’identitat i cohesió dels dirigents de l’esport de Catalunya, que els doti de les millors eines per desenvolupar la seva funció i capacitat d’influència en la societat.

La missió envers el nostre col·lectiu. Què fem per als nostres associats:

Espai de Formació

Des de l'ACDE els dotem de les eines formatives que els permetin prendre les millors decisions en cada moment i situació.

Espai d'Assistència

Serveis exclusius i pensats per als nostres associats.

Espai de Pertinença

Generem indentitat i sentiment de formar part d'un determinat col·lectiu social: orgull de ser dirigent de l'esport català.

Espais de Relació Global

Fomentem la relació i vivències entre els nostres dirigents de l'esport, i també entre ells i les d'altres països del món.

La missió envers la societat. Què fem per a la societat

"Think tank" de l'esport

El diàleg entre els membres de la nostra associació ens fa ser un potent generador de nous coneixements i experiències que revertim en el propi sector esportiu.

Aportar Visió

Aportem a la societat la visió d'aquells que lideren un sector molt important en dimensió i en el seu impacte social.

Fomentar l'excel·lència

Compromesos en fomentar i fer una societat millor a través de l'esport.

amb el suport de: