Fes-te soci!

Les sòcies i els socis fan més gran l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.
Si vols ser beneficiari dels nostres serveis, ompliu aquest formulari amb les vostres dades. 

Preu annual 50 €

 

Nom i cognoms

DNI

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Correu electrònic

Direcció

Codi Postal

Població

Entitat

Nº Compte corrent

* En cas de que sigui l'entitat de la que és dirigent la que abona la quota cal omplir el següents camps del formulari:
Entitat

NIF

Telèfon

Correu electrònic

Direcció

Codi postal

Població

Nº Compte corrent

De conformitat amb el Reglament (UE) 679/2016 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades personals seran tractades per ACDE (Associació Catalana de Dirigents de l’Esport), amb la finalitat de: -(1) Atendre la seva sol•licitud, tramitar la seva inscripció com a soci/a i realitzar la gestió dels usuaris de les activitats de suport i formació; (2) enviar-li per via electrònica informació sobre les novetats i activitats relacionades amb la entitat; (3) promoció de l’activitat de l’associació a través de la presa d’imatges en el marc de la participació als esdeveniments de la entitat i la posterior publicació a la pàgina web (acde.cat) o altres medis de l’Associació. Tractem les seves dades en base a la execució d’un contracte, el seu consentiment per al tractament de la seva imatge, i els interessos legítims del responsable per a l’enviament d’informació per via electrònica sobre les activitats de l’Associació. Les seves dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat del present tractament mentre segueixi sent sòci/a i, com a mínim, durant el temps necessari en compliment d’obligacions legals de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport. Les seves dades podran ser cedides a tercers només en compliment d’obligacions legals del responsable i quan sigui necessari en el marc de la seva participació als esdeveniments o activitats en les que l’ACDE participa. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat de dades i la revocació del consentiment, mitjançant un escrit a ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRIGENTS DE L’ESPORT, C. Guipuscoa, 23-25 08018 Barcelona o admin@acde.cat També te dret a interposar una reclamació a la autoritat de control de protecció de dades.

amb el suport de: